ชีวประวัติคุณพ่อแพตติน

ชีวประวัติคุณพ่อแพตติน

     

     คุณพ่อลอว์เรนส์ แพตติน หรือทุกคนเรียกติดปากว่า พ่อแพต เป็นบาทหลวงชาวอเมริกัน เกิดเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๗ (พ.ศ. ๒๔๘๐) ที่รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณพ่อลอว์เรนส์ แพตติน เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนาย ค.ศ. ๑๙๖๕ (๒๕๐๘) เพื่อสอนศาสนาในฐานะนักบวชคณะพระมหาไถ่
ในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินทางมาจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากการสอนศาสนาในฐานะนักบวชแล้ว ท่านยังได้ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในด้านต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาส ที่พึงควรจะได้รับในพื้นที่ต่าง ๆ ที่คุณพ่อได้รับมอบหมาย

การศึกษา
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่พระปฏิสนธินิรมล ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ (๒๕๐๑)

ถวายตัวครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๖๑ (๒๕๐๔)

บวช
เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ค.ศ. ๑๙๖๓ (๒๕๐๖)

 

 

ประวัติการทำงาน

ปี ค.ศ. ๑๙๗๓ – ๑๙๘๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๔)
+ ผู้อำนวยการคลีนิคนิรมล (รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน) บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
+ เจ้าอาวาสวัดน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

ปี ค.ศ. ๑๙๙๓ – ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๗)
+ ประจำอยู่ที่บ้านคณะพระมหาไถ่ หนองคาย
+ เจ้าอาวาสวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย หนองคาย
+ วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส นาสิงห์ หนองคาย
+ วัดนักบุญคลารา ปักหมู หนองคาย
+ วัดแม่พระรับสาร โนนสมบูรณ์ หนองคาย

ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ – มีนาคม ๒๐๐๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – มีนาคม ๒๕๔๘)
+ วัดนักบุญเปโตร และเปาโลอัครสาวก ศรีเชียงใหม่ บ้านผือ หนองคาย

เมษายน ๒๐๐๕ – วาระสุดท้ายของชีวิต (๘ มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๑)
+ เจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา
+ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิคุณพ่อเรย์
+ อธิการศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา
+ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

 

 

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร