ประกาศ

NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศ วิทยาลัยเทคโน

Read More
NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ที่

Read More
NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

หากมีผู้ใดเห็นว่าผู้มีสิทธิ์รับทุนขาดคุณสมบัติตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กำหนด สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓ วัน

Read More
NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 (รุ่นที่ 1) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร