ยินดี/ขอบคุณ

NEWSข่าววิชาการยินดี/ขอบคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินสาขา eCreative Challenge IOT ในการแข่งขัน 2022 Global IT for Youth with Disabilities

ขอแสดงความยินดี กับนายพัชรพล ขำเถื่อน นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Read More
NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการยินดี/ขอบคุณ

นักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักศึกษาทั้งสองคน ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย

Read More
NEWSข่าวกีฬาข่าวประชาสัมพันธ์ยินดี/ขอบคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para Swimming Championships ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2

Read More
NEWSกิจกรรมภายในสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ยินดี/ขอบคุณ

กิจกรรมแสดงความยินดีต่อบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา และรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 24 มกราคม 256

Read More
NEWSกิจกรรมภายในสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ยินดี/ขอบคุณ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดกิจกรรมอำลาคุณคำมั่น ศรีสะอาด หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ซึ่งได้เกษียณอายุการทำงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

Read More
NEWSกิจกรรมภายในสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ยินดี/ขอบคุณ

แสดงความขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรจิตอาสาของเราในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง จากความร่วมมือจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคม

เช้าวันจันทร์ที่ 25

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร