ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายวิทยา ศรีดารานุชิต
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
witaya.s@prtc.ac.th
นายฉกาจชัย โคตรสาร
เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษา
chakardchai.k@prtc.ac.th

นายเกษมพล หุ่นดี
ครู
kasempon.h@prtc.ac.th
นายประกิต ทองสังข์
ครู
prakit.t@prtc.ac.th
นายณัฐพงศ์ คล้ายทอง
ครู
Mrs.Maria Emily Camento
พยาบาล
นางสาวสายทิพย์ สว่างศรี
แม่หอ
นายเกสริน ชะโรทร
พ่อหอ
นายศรันย์ คล้ายเดือน
ผู้ช่วยเหลือคนพิการ
นายหมื่นชัย แก้วนา
ช่าง
นายบัญฑิต เส็งหลวง
ช่าง
นายนิยม ภาวนา
ช่าง
นายสมคิด โยคะวัฒน์
ช่าง
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร