ข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ PRIME MINISTER AWARDS THAILAND CYBERSECURITY EXCELLENCE AWARDS 2023

โล่รางวัลดีเด่น หน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

การเรียนรู้นอกสถานที่ wonderfarm atnsunsaray

ที่ 22 พ.ย.65 ขอขอบพระคุณกลุ่ม wonderfarm, บริษัท sunsaray socail Enterprise, บริษัทBangsaray Property, และโรงแรม อมารี พัทยา

ข่าวกิจกรรม CSR

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร