กิจกรรมนอกสถานศึกษา

NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

การเรียนรู้นอกสถานที่ wonderfarm atnsunsaray

ที่ 22 พ.ย.65 ขอขอบพระคุณกลุ่ม wonderfarm, บริษัท sunsaray socail Enterprise, บริษัทBangsaray Property, และโรงแรม อมารี พัทยา

Read More
NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราค

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร