ฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวมาลัย นิ่มสาย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
malai.n@prtc.ac.th
นายเทอดศักดิ์ ธรรมสานุกุล
เลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
therdsak.t@prtc.ac.th

นางสาวรุ่งมณี ศิลาคำ
ครู
rungmanee.s@prtc.ac.th
นางธัญญรัตน์ โคเลสอฟ
ครู
thanyarat.k@prtc.ac.th
นายยอดชาย ดวงดุ
คนสวน
นายวิรัตน์ นามละว้า
ช่างซ่อมบำรุง
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร