ศึกษาดูงาน

NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read More
NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์บริจาคศึกษาดูงาน

คณะทีมงาน Talent & Capability จากบริษัท เอก ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส) มาเยี่ยมชม มอบของบริจาค และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนา

Read More
NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์บริจาคศึกษาดูงานเลี้ยงอาหาร

คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชม มอบของบริจาค และเลี้ยงไอศครีม

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษ

Read More
NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน

ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เยี่ยมชม

วันอังคารที่ ๕ มีนาค

Read More
NEWSกิจกรรมภายในสถานศึกษาข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงานเลี้ยงอาหาร

คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) จัดกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร