บริเวณวิทยาลัยและอาคารต่างๆ

บริเวณวิทยาลัยและอาคารต่างๆ

          บริเวณวิทยาลัยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖ ไร่ นอกจากเป็นอาคารแล้วยังมีพื้นที่นั่งเล่น สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสระว่ายน้ำ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้พักผ่อนได้หลังเลิกเรียนหรือวันหยุด อย่างไรก็ตามสภาพปัจจุบันการใช้สอยอาคารสถานที่ค่อนข้างจะแออัด ถึงแม้ว่าจะมีคนพิการที่ต้องการเข้ามาเรียนในวิทยาลัยมากถึง ๕ เท่าของจำนวนที่รับได้ แต่วิทยาลัยไม่สามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนตามที่ต้องการได้

บริเวณโรงเรียน
 

     อาคาร ปัจจุบันวิทยาลัยมีอาคารหลักอยู่ ๔ อาคารดังนี้

     อาคารแรกเรียกว่า “อาคารคุณพ่อเรย์” เป็นอาคาร ๒ ชั้นที่สร้างขึ้นเป็นอาคารแรกสำหรับวิทยาลัยมีลิฟท์ซึ่งดัดแปลงจากลิฟท์ขนของรับน้ำหนักได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑ ตัว ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องสมุด และห้องทำงานผู้อำนวยการ

บริเวณหอนอนนักเรียนชายชั้น ๕

     อาคารหลังที่สองเป็นอาคารสูง ๖ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารหลักของวิทยาลัยชั้นแรกประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงานและห้องอาหารรวม ชั้นสองสำหรับการเรียนการสอนแผนกอิเลคทรอนิกส์ ชั้นสามสำหรับเป็นห้องพักครูรวมและสำหรับการเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ ชั้นสี่เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งของชั้นนี้ได้นำมาใช้สำหรับเป็นหอพักนักเรียนเนื่องจากมีปริมาณนักเรียนมากเกินกว่าหอพักจะรองรับได้ ชั้นห้าเป็นหอพักชายรวม ลักษณะของหอพักเป็นหอพักยาวและนักเรียนนอนเรียงรายกัน ถึงแม้ว่านักเรียนจะขาดความเป็นส่วนตัวบ้างแต่ก็เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด

     อาคารหลังที่สามเป็นอาคารหอพักบุคลากรมีทั้งหมด ๓๙ ห้อง เป็นห้องขนาดประมาณ ๒.๕ คูณ ๕ เมตร จำนวน ๓๔ ห้อง และห้องขนาดประมาณ ๔.๕ คูณ ๕ เมตรจำนวน ๕ ห้อง ทุกห้องมีห้องน้ำในตัวและมีลิฟท์ขึ้นได้ถึงชั้น ๒

อาคารวัฒนาทร

     อาคารหลังที่สี่คืออาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ “อาคารวัฒนาทร” เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น ซึ่งจะเป็นทั้งอาคารเรียนและหอพักสำหรับนักเรียนหญิง สามารถรับนักเรียนคนพิการที่เป็นผู้หญิงได้ถึง ๑๐๐ คน

หอพักนักเรียนหญิง

     วิทยาลัยมีห้องเรียนทั้งหมด ๓๐ ห้อง โดยเฉลี่ยเป็นห้องขนาด ๗ คูณ ๙ เมตร สำหรับใช้ในการเรียนการสอนทุกแผนก นอกจากนั้นยังมีห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องศิลปะ ห้องประชุม ห้องเก็บของ ห้องเล่นปิงปอง และอื่น ๆ

ห้องประชุม TCT <<>> ห้องประชุมแพททริก
 
 
ห้องธุรการ
 
 
ห้องพักครู <<>> ห้องเรียน
 
 
ห้องครัว <<>> โรงอาหาร
 
 
สนามกีฬา
 
 
สวนสุขภาพ
 
 
ห้องน้ำ
 
ฯลฯ

 

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร