กิจกรรม

NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

การเรียนรู้นอกสถานที่ wonderfarm atnsunsaray

ที่ 22 พ.ย.65 ขอขอบพระคุณกลุ่ม wonderfarm, บริษัท sunsaray socail Enterprise, บริษัทBangsaray Property, และโรงแรม อมารี พัทยา

Read More
NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read More
NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร