NEWSข่าวประชาสัมพันธ์

การประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เรียน ท่านผู้ที่สนใจ

       อนึ่ง ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้เสนอโครงการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ออกกำลังกายและสันทนาการ โดยสามารถเล่นกีฬาได้หลายชนิดกีฬาภายในสนามเดียวกัน เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เล่น และที่สำคัญ มีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนจังหวัด ชลบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       ดังนั้น ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จึงมีความประสงค์ที่จะประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ เข้ามารับแบบ และเสนอราคา เพื่อทำการปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ประสงค์จะเปิดซอง สรุปผลการประกวดราคา และดำเนินการปรับปรุงสนามในโรงเรียนช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณมาลัย นิ่มสาย เบอร์ติดต่อ ๐๘๓-๐๗๖-๗๗๘๕ และสามารถส่งเอกสารประมูล ราคาได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร