NEWSข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม TCT อาคารวัฒนาทร ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ในวันดังกล่าว พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทท่อน้ำไทย จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ ให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีจิตสาธารณะ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร