NEWSข่าวประชาสัมพันธ์

ระชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อรายงานสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา และขอมติที่ประชุมรับรองยอดนักเรียนที่จะขอรับเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมทั้งขอรับคำเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่อพัฒนางานของโรงเรียนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการและให้การสนับสนุนวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร