NEWSข่าววิชาการศึกษาดูงาน

เรียนภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบที่ให้การอนุเคราะห์การเรียนการสอนวิชางานฝีมือ 1 สำหรับนักเรียนหลักสูตรปวช1.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนอาจารย์นภดลล เพ็งนู ในภาคปฏิบัติสำหรับเทอมนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์นภดล เพ็งนู อาจารย์ผู้สอนวิชางานฝืมือ1 ที่ได้ให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก หลังจากนี้ทุกคนจะได้นำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร