Author: atlas

NEWSข่าวกิจกรรม CSRข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน

ต้อนรับนางสุนดา ศรีถนอม รองปลัด อบต.พลูตาหลวง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read More
NEWSข่าวกีฬาข่าวประชาสัมพันธ์ยินดี/ขอบคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน I.R. Iran International Para Swimming Championships ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ขอแสดงความยินดีกับ ภูวนาท นามน้อย นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวช.2

Read More
NEWSกิจกรรมนอกสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าววิชาการ

คณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทักษะโปรแกรมเมอร์ ณ สถาบัน 42 Bangkok เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร