Author: atlas

NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้ที่

Read More
ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา คุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไร